Psychologie

Praktijk Eerstelijnspsychologie mevrouw H.C.M. Deitmers

•    geregistreerd GZ-psycholoog BIG 09052102325

•    lid NIP, LVVP, Vereniging EMDR Nederland, Psyzorg Hoflanden

•    AGB code praktijk 94000170

•    AGB code zorgverlener H.C.M. Deitmers 94000212

•    KvK 27372097

Praktijkadres: Frankenslag 160 - 1e etage 2582 HX Den Haag Telefoon: 070-3514411

Fax: 070-3550163
Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Spreekuur wordt gehouden op maandagavond, dinsdagmiddag- en avond, woensdagmiddag- en avond en donderdagmiddag.

Hermi Deitmers is sinds 1994 werkzaam als eerstelijnspsycholoog. De praktijk biedt eerstelijns hulp aan cliënten van 18 jaar en ouder.

Werkwijze:

De behandelingen in mijn praktijk vallen onder de Generalistische Basis GGZ. Hieronder vallen klachten waarbij een psychische diagnose kan worden gesteld.

Voor aanmelding is een verwijzing van uw huisarts nodig.

Na een inventarisatie van de klacht en beoordeling of behandeling binnen de GBGGZ mogelijk is, wordt een inschatting gemaakt van het aantal benodigde sessies: ongeveer 5, 8 of 12.

Zowel aan het begin als aan het einde van de behandeling wordt in de regel digitaal een    vragenlijst afgenomen.

Gesprekken duren 45 minuten en vinden gemiddeld eens per 2 weken plaats of met grotere  tussenpozen bij meer langdurige ondersteuning.

Bij de behandeling kunnen de volgende methoden worden gehanteerd:

•    Cognitieve gedragstherapie - deze gaat er van uit dat de mens zowel onwenselijk gedrag kan afleren als wenselijk gedrag aanleren;

•    Systeemtherapie - hierbij staat de visie centraal dat de mens een onderdeel van zijn     omgeving is. Bij behandeling van problemen zal rekening moeten worden gehouden met de invloed van de omgeving;

•    Generatiepsychologie - aandacht voor het doorgeven van familiepatronen;

•    EMDR bij traumabehandeling en het deconditioneren van disfunctionele betekenisgeving plus het aanleren van meer functioneel gedrag;

•    Het toekomstgericht werken en ontdekken van de eigen zingeving volgens de ideeën van Dr. V.E. Frankl;

•    Aspecten uit de Kortdurende Behandeling en Oplossingsgerichte Therapie.

Ter ondersteuning van de gesprekken kan gebruik worden gemaakt van psychologisch onder‐ zoek. Een cliëntenfolder is verkrijgbaar op aanvraag.

Tarieven:

De meerderheid van de behandelingen wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Iedere Nederlander is via dit basispakket verzekerd voor de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Bij het invoeren van de nieuwe Zorgwet in 2014 is bepaald dat, wanneer een behandeling voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerk‐ ing komt, er niet  langer per consult wordt gerekend, maar met zorgzwaartepakketten wordt gewerkt. Op basis van de ernst van de klacht wordt een zorgzwaartepakket geopend. Dit betekent dat, ook indien u de behandeling voortijdig afbreekt, het volledige bedrag in rekening wordt gebracht.

Ik heb voor 2019 een contract afgesloten met:

-    CZ-groep: CZ, Ohra en Nationale Nederlanden.

-   DSW: DSW. in Twente, Satd Holland, ASR, Ditzo, De Amerfoorte, Aevitae


-   VRZ groep: ONVZ, Eno, Zorg en Zekerheid. Holland Zorg, Salland, Zorg Direct, PNO-zorg, VvAA 

Dit houdt in dat de gecontracteerde psycholoog en de verzekeraar in directe verbinding staan en u geen rekening krijgt gepresenteerd.

Met uitzondering van het eigen risico van € 385 (2018 en 2019) bent u bij deze verzekeraars geen meerkosten kwijt voor de behandeling. Wanneer u het eigen risico al had voldaan door andere zorgkosten, zijn er geen kosten verbonden aan de behandeling. Een zeer beperkt aantal polissen biedt in de aanvullende verzekering dekking op GGZ-behandelingen die niet in het basispakket vallen; deze informatie kunt u op de website van uw verzekeraar vinden.

Voor verzekerden van Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, Centraal Beheer en FBTO) en VGZ (VGZ, IZZ, IZA, Univé ) en Menzis geldt: u betaalt de rekening zelf waarna u deze indient bij de verzekeraar.
Heeft u een restitutie-polis dan vergoedt Achmea, VGZ en Menzis - na aftrek van het eigen risico 80-100 %. LET OP!! Informeer van tevoren bij uw verzekeraar aangezien de info hierover vaak onduidelijk is.

Heeft u een een naturapolis dan ontvangt u na aftrek van het eigen risico- een gedeeltelijke vergoeding die rond de 60%  van het NZA tarief bedraagt.


De wettelijk vastgestelde kosten bedragen voor Achmea en VGZ;

 

 

2018

2019

behandeling kort

(ca. 5 gesprekken)

487,26

507,62

behandeling middel

(ca. 8 gesprekken)

830,23

864,92

behandeling intensief

(ca. 12 gesprekken)

1301,85

1356,25

behandeling onvolledig beh. traject

(1 of 2 gesprekken)

198,88

207,19

 


Wanneer een klacht door de zorgverzekeraar is uitgesloten van vergoeding, bijvoorbeeld partnerrelatieproblematiek, wordt deze als een onverzekerd product gedefinieerd (OVP).

Het tarief van een OVP bedraagt in 2018 € 101,00 en in 2019 € 105,00.

Afspraken afzeggen: Vriendelijke verzoek om een afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, aangezien anders de kosten in verband met reservering van ruimte en tijd in rekening zullen worden gebracht. Een bericht van verhindering kan op elk tijdstip van de dag worden doorgegeven. Ook 's avonds en in het weekeinde is de praktijk via het antwoordapparaat bereikbaar.

Klachtenregeling: indien u een klacht heeft, bespreek deze dan eerst met uw behandelaar. Komt u er samen niet uit dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de LVVP.

Een bericht van verhindering kan op elk tijdstip van de dag worden doorgegeven.

Wachtijden: De wachttijd bedraagt momenteel 6 weken. (januari 2019).

Aanmelding vindt telefonisch plaats.

Zoeken

In geval van nood

Wanneer elke seconde telt: 112

Dringende gevallen: 070 350 25 54
Buiten kantooruren: 070 346 96 69


Klik hier voor alle telefoonnummers

Herhaalrecept?

Herhaalrecepten kunt u  aanvragen via herhaalreceptenlijn tel 3 58 59 64

Veel voorkomende aandoeningen

Kijk eerst hier voordat u belt

Waar kunt u ons vinden:Bekijk hier de route naar ons centrum.