POH GGZ

Wat is een POH GGZ?
De POH GGZ is een geschoolde therapeut op het gebied van psychische en/of sociale klachten. Bij het vermoeden van problematiek op het psychisch en/of sociaal vlak zoals bijvoorbeeld onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, spanningsklachten, depressieve- , angst-, slaap-, relatie- of rouwproblemen kan de huisarts u naar de POH GGZ verwijzen. De POH GGZ zal samen met u bekijken welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie (bijvoorbeeld oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende gesprekken enz.) het beste bij u past. De behandeling kan bestaan uit vraagverheldering, kortdurende begeleiding en/of behandeling en bemiddelen tussen verschillende hulpverleners zoals psycholoog en/of psychiater. Daarnaast kan de POH GGZ ook beoordelen of er specialistische hulp moet worden ingeschakeld. Mocht dit het geval zijn dan kunt u, in overleg met de huisarts, worden doorverwezen. De huisarts zal nauw betrokken blijven bij het proces doordat deze regelmatig overleg heeft met de POH GGZ over de verwezen patiënten.

Jaqueline  Ruijters -van Beek is onze POH GGZ.  Zij heeft ruime ervaring als psycholoog. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.

Kosten?
De behandeling bij de POH GGZ wordt volledig vergoed uit de basisverzekering.
Er zijn voor u dus geen extra kosten aan verbonden.

Doelgroep?
De POH GGZ is er voor patiënten vanaf 18 jaar.


Afspraak maken?

De huisarts verwijst u naar de POH GGZ. Via de assistente kunt u aan de balie of telefonisch ook zelf een afspraak maken bij de POH GGZ.

Zoeken

In geval van nood

Wanneer elke seconde telt: 112

Dringende gevallen: 070 350 25 54
Buiten kantooruren: 070 346 96 69


Klik hier voor alle telefoonnummers

Herhaalrecept?

Herhaalrecepten kunt u  aanvragen via herhaalreceptenlijn tel 3 58 59 64

Veel voorkomende aandoeningen

Kijk eerst hier voordat u belt

Waar kunt u ons vinden:Bekijk hier de route naar ons centrum.